Boken kommer i Strängnäs

Boken kommer

Boken kommer är en tjänst för dig som har svårt att ta dig till biblioteket. Vi kommer hem med böcker till dig.

Hur fungerar Boken kommer?

Du som på grund av ålder, funktionshinder, synskada eller långvarig sjukdom inte själv kan komma till biblioteket kan få Boken Kommer.

Vi pratar via telefon om vilka läsintressen du har och vad du vill läsa . Sedan skickar vi hem böcker till dig.

Du får nya böcker var sjätte vecka.

Boken kommer är gratis.

Vad kan du låna?

Exempel på vad du kan låna:

  • böcker för avkoppling och inspiration
  • skönlitteratur - romaner, deckare och poesi
  • faktaböcker
  • böcker på olika språk
  • böcker med stor stil
  • tidskrifter
  • ljudböcker och talböcker
  • musik-cd. 

Kontakta:
Anette Elvelind
Telefon: 0152-299 88
E-post: bokenkommer@strangnas.se  

Språk