Cookies

Cookies

Den här webbplatsen använder kakor (cookies).
 
En cookie är en liten textfil med information som ger ett tekniskt stöd som på olika sätt syftar till att förbättra för användarna vid besök på en webbplats. Denna textfil läggs på webbanvändarens dator.
 
Två typer av kakor används av webbplatsen. Grundläggande kakor används för att hantera inloggning, språkval och minneslista. Dessa kakor samlar inte in någon information om användaren och används bara under pågående session. Tredjepartskakor används för att till exempel länka innehåll till sociala medier-tjänster. Dessa kakor hanteras av tredjepart.
 
Webbplatsen använder Google Analytics för att samla in information om hur webbplatsen används. Inga personuppgifter sparas i detta syfte. 
 

På vår webbplats används cookies för att:

  • Identifiera användaren som inloggad
  • Hantera minneslistor
  • Bibehålla valt språk under sessionen

COOKIE_SUPPORT

Ändamål: Anger för Arena om användarens webbläsare stödjer cookies eller ej
Livslängd: Session
Domän: <bibliotekets domän>

GUEST_LANGUAGE_ID
Ändamål: Hanterar visning av valt språk
Livslängd: Session
Domän: <bibliotekets domän>

lastMsgFetch
Ändamål: Visar meddelanden från bibliotekssystemet
Livslängd: Session
Domain: <bibliotekets domän>

JSESSIONID
Ändamål: Cookie för att behålla sessionen
Livslängd: Session
Domän: <bibliotekets domän>

Om du inte vill att webbplatsen ska använda kakor kan du stänga av dem via inställningarna för din webbläsare. Där kan du ange att webbläsaren automatiskt ska neka lagring av cookies eller att du ska informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie på din dator. Mer information om hur du går tillväga finns i hjälpen för din webbläsare.
I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies.
 
Tänk på att webbplatsen inte fungerar fullt ut om du stänger av kakor.
 
Läs mer på Post- och telestyrelsens webbplats:
Post- och telestyrelsen (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Språk

Sökfasetter