jimmy

Sök e-böcker

Evenemang

Laddar

Det här är rubriken på Jimmys testsida, formaterad som heading 2

Ingress på Jimmys testsida. söadfksfölksfölsadfhösadkfh saödkfjsaödfkjsfölk dsfksdfsöld df asdflksjdflö sakjls kjfsadf lterasdfkasjdfl kjsdf dlafkjsf.

Det här är brödtexten på sidan. Ska vara formaterad som Normal (formateringarna för textstyckena finns under Anpassa...). Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla blaBla bla blaBla bla blaBla bla bla Bla bla bla Bla bla blaBla bla bla Bla bla bla

Underrubrik, formaterad som heading 3

Bla bla blaBla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla bla Bla bla blaBla bla blaBla bla blaBla bla blaBla bla blaBla bla blaBla bla bla Bla bla blaBla bla blaBla bla bla Bla bla blaBla bla bla

Portleten Dynamisk lista, som du ser här nedanför, används för att visa medier i en lista, som tex boktipslistorna. Om du trycker på de tre vertikala punkterna vid övre högra hörnet på portleten, och väljer Inställningar, så ser du ett fält som heter Sökfråga. Där lägger du in söksträngen för de titlar som ska visas i listan. Det finns även en massa andra inställningar för listorna, men det tar vi en annan gång :)

Dynamisk lista

Språk