Strängnässamlingen

Strängnässamlingen

Äldre träsnitt av Strängnäs med domkyrkan och andra gamla byggnader

På Strängnäs bibliotek i kulturhuset Multeum finns Strängnässamlingen. Här finns litteratur, småtryck, tidskrifter och andra dokument med anknytning till Strängnäs och Sörmland. På filialbiblioteken finns mindre samlingar med lokal anknytning.

En stor del av lokalsamlingarnas material går att låna hem. Men en del är referensmaterial och det kan du bara studera på plats.

Du kan även göra lokalhistoriska efterforskningar på webben:

Digitalt museum

Lantmäteriets Historiska kartor

Riksarkivets digitala forskarsal

Riksantikvarieämbetets öppna arkiv

Södermanlands hembygdsförbund

Sörmlands museum

 

Bild: Illustration ur Suecia antiqua et hodierna av Erik Dahlberg. Graverad 1670-1674.

Språk