Datorer och internet

Datorer och internet

På alla bibliotek i Strängnäs kommun finns datorer som du kan använda gratis.
Du loggar in på datorerna med ditt lånekonto och pinkod. Är du på besök kan du få en tillfällig inloggning. Be i så fall personalen om hjälp.

Du kan också förboka dator direkt på internet.

Boka dator

På alla datorer finns tillgång till Officeprogrammen och bibliotekets e-tjänster och databaser. Du kan skriva ut från datorerna. 

På Multeum och Mariefreds bibliotek kan du skriva ut i A4-format. På Stallarholmens och Åkers bibliotek finns även möjlighet att skriva ut i A3.

Så här mycket kostar det att skriva ut och kopiera:

Svartvit A4:   2 kr/papper
Färg A4:      5 kr/papper
Svartvit A3:  4 kr/papper
Färg A3:     10 kr/papper

 

Kulturhuset Multeum

I kulturhusets foajé finns fem internetdatorer. På bibliotekets övervåning finns fyra datorer till. Du får använda datorena i en timme.

 

Kommundelsbiblioteken

På biblioteken i Mariefred, Åker och Stallarholmen finns internetdatorer.
 

Trådlöst internet

På alla biblioteken finns det trådlöst nätverk. Nätverket heter "Strangnas Free" och är fritt. Det kräver ingen inloggning.

 

Regler för att få använda datorerna

Du får inte gå in på pornografiska sidor, rasistiska sidor, eller sidor med olagligt material på våra datorer och wifi.

Då kan du bli avstängd från datorerna i upp till sex månader.

Språk