Strängnässamlingen

Strängnässamlingen

Äldre träsnitt av Strängnäs med domkyrkan och andra gamla byggnader

På Strängnäs bibliotek i kulturhuset Multeum finns Strängnässamlingen. Här finns litteratur, småtryck, tidskrifter och andra dokument med anknytning till Strängnäs och Sörmland. På kommundelsbiblioteken finns mindre samlingar med lokalhistoria.

En stor del av böckerna i lokalsamlingarna går att låna hem. Men en del är referensmaterial. Det kan du bara läsa på plats i biblioteket.

Här hittar du boktips att utforska ur Strängnässamlingen.

 

Du kan även forska på internet efter lokalhistoria:

Digitalt museum

Lantmäteriets Historiska kartor

Riksarkivets digitala forskarsal

Riksantikvarieämbetets öppna arkiv

Södermanlands hembygdsförbund

Sörmlands museum

 

Bild: Illustration ur Suecia antiqua et hodierna av Erik Dahlberg. Graverad 1670-1674.

Språk