Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för bibliotekets webbplats

Biblioteken i Strängnäs står bakom denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men vi är medvetna om att det finns vissa brister.
 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från bibliotek.strangnas.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela biblioteken. E-posta till bibliotek@strangnas.se eller kontakta oss på telefon 0152-296 70.
 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäckt problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela biblioteket så att vi får veta att problemet finns.
 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.
 

 • Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta. (WCAG AA 1.3.5)
   
 • Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)
   
 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. (WCAG A 2.5.3)
   
 • Vissa delar har otillräcklig markering av tabfokus. (WCAG AA 2.4.7)
   
 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
   
 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)
   
 • Det saknas roller för vissa delar/funktioner på webbplatsen. (WCAG A 1.3.1)
   
 • Det går inte att navigera i alla delar av ”Mina sidor” via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)
   
 • Innehållet har en bristfällig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2)
   
 • Vissa element på sidan har otillräcklig kontrast. (WCAG AA 1.4.3 och WCAG AA 1.4.11)
   

Vår ambition är att alla kända tillgänglighetsproblem ska vara åtgärdade senast andra kvartalet 2021.

 

Oskäligt betungande anpassning

Strängnäs bibliotek åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
   
 • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell.

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att kunna göra detta under andra kvartalet 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bibliotek.strangnas.se.

Senaste bedömningen gjordes i september 2020.

Granskning har skett manuellt samt med verktygen Siteimprove Accessibility Checker, Funkify och Wave.

 

Webbplatsen publicerades första gången i januari 2017. 

Redogörelsen uppdaterades senast 22 september 2020.

 

Språk