Datorer och internet

På alla bibliotek i Strängnäs kommun kan du använda dator gratis.
Allt du behöver är lånekort och pinkod. Är du på besök kan du få en tillfällig inloggning. Be i så fall personalen om hjälp.

Du kan boka dator direkt på internet eller be om hjälp i receptionen. Finns det lediga datorer kan du sätta dig direkt vid datorn utan att förboka.

Boka dator

På alla datorer finns tillgång till Officeprogrammen, Pressreader, Landguiden samt databaser för släktforskning. Du kan skriva ut från datorerna.

Kostnad för utskrifter:
Svarvit A4:   2 kr/sida. 
Färg A4:      5 kr/sida
Svartvit A3:  4 kr/sida
Färg A3:     10 kr/sida

 

Kulturhuset Multeum

I kulturhusets foajé finns fem internetdatorer. På bibliotekets övervåning finns fyra datorer till. Du får använda datorena i en timme.

 

Kommundelsbiblioteken

På biblioteken i Mariefred, Åker och Stallarholmen finns bokningsbara datorer.
 

Trådlöst internet

På samtliga bibliotek i kommunen finns tillgång till trådlöst nätverk. Nätverket heter "Strangnas Free" och kräver ingen inloggning.

 

Regler för datoranvändning

Du får inte gå in på pornografiska sidor, rasistiska sidor eller sidor med olagligt material.
Bryter du mot våra regler blir du avstängd från bibliotekets datorer i sex månader.

Språk

Strängnäs bibliotek

Strängnäs bibliotek

Biblioteket i Mariefred, rådhuset

Mariefreds bibliotek

Åkers bibliotek och medborgarkontor

Åkers bibliotek

Stallarholmens bibliotek och medborgarkontor

Stallarholmens bibliotek