Läsa på olika sätt

Legimusregistrering Legimusregistrering

Alla är välkomna på drop-in tid för Legimusregistrering på Kulturhuset Multeum.

Torsdagar kl. 15.00-17.00

Läsa på olika sätt Läsa på olika sätt

Lättläst

Det finns både romaner och faktaböcker med lättläst text för unga och vuxna. Texten har korta meningar och enkla ord. De är ofta illustrerade och typsnittet är lättläst.

Storstil

Storstil är böcker, både romaner och faktaböcker, där texten är tryckt med extra stora och kraftiga bokstäver i ett typsnitt som är lätt att läsa för den som har nedsatt syn.

Talböcker

En talbok är en inläst bok för personer som har svårt att läsa tryckt text.

Vem får låna?

  • synskadade
  • hörselskadade (för hörselträning)
  • rörelsehindrade
  • personer med läs- och skrivsvårigheter
  • personer med afasi
  • personer med utvecklingsstörning
  • långtidssjuka
  • konvalescenter

Även personer med tillfälligt läshinder får låna talböcker så länge behovet finns. Det går bra att låna talböcker genom ett ombud, till exempel anhöriga, vänner, föräldrar och lärare.

Hur läser man talböcker?

DAISY-skiva

Du kan låna talböcker på en CD, så kallade Daisy-böcker. Du kan låna på biblioteket eller få böckerna hemskickade med posten. Du bestämmer själv hur många, hur ofta och vilka typer av böcker du vill ha hemskickade. Återlämning kan göras på biblioteket eller via posten.
Denna tjänst är kostnadsfri.

Digitala talböcker

Om du har tillgång till internet och dator, surfplatta eller smarttelefon, kan du låna talböcker digitalt. Ta kontakt med biblioteket för hjälp med att komma igång med tjänsten.

Kontaktuppgifter:
Elisabeth Lian
e-post, elisabeth.lian@strangnas.se

Strängnäs bibliotek

Strängnäs bibliotek


Biblioteket i Mariefred, rådhuset

Mariefreds bibliotek


Åkers bibliotek och medborgarkontor

Åkers bibliotek


Stallarholmens bibliotek och medborgarkontor

Stallarholmens bibliotek