Mina reservationer

Om mina reservationer

  • När du gör en reserveration kommer din beställning till det bibibliotek du valt.
  • Du får ett meddelande med mejl eller post när din beställning finns att hämta.
  • I meddelandet finns ett låntagar-ID och ett datum då du senast måste hämta din beställning.
  • På Strängnäs biblioteks reservationshylla hämtar du din beställning, den har samma nummer som ditt låntagar-ID.
  • På biblioteken i Mariefred, Åker och Stallarholmen säger du till personalen.
  • I Mina uppgifter här på Mina sidor kan välja ett hämställe för reserverat material och behöver då inte göra ett val vid varje enskild reservation.

Språk

Strängnäs bibliotek

Strängnäs bibliotek

Biblioteket i Mariefred, rådhuset

Mariefreds bibliotek

Åkers bibliotek och medborgarkontor

Åkers bibliotek

Stallarholmens bibliotek och medborgarkontor

Stallarholmens bibliotek