Mina reservationer

Mina reservationer

  • Du måste logga in för att se dina reservationer

Om mina reservationer

  • När du gör en reserveration kommer din beställning till det bibibliotek du valt.
  • Du får ett meddelande med mejl eller post när din beställning finns att hämta.
  • I meddelandet finns ett låntagar-ID och ett datum då du senast måste hämta din beställning.
  • På Strängnäs biblioteks reservationshylla hämtar du din beställning, den har samma nummer som ditt låntagar-ID.
  • På biblioteken i Mariefred, Åker och Stallarholmen säger du till personalen.
  • I Mina uppgifter här på Mina sidor kan välja ett hämställe för reserverat material och behöver då inte göra ett val vid varje enskild reservation.

Reservera en titel Reservera en titel

Strängnäs bibliotek

Strängnäs bibliotek


Biblioteket i Mariefred, rådhuset

Mariefreds bibliotek


Åkers bibliotek och medborgarkontor

Åkers bibliotek


Stallarholmens bibliotek och medborgarkontor

Stallarholmens bibliotek