Skaffa lånekort

Här kan du registrera dig som ny låntagare hos oss. Fyll i formuläret här nedanför. De rader som är märkta med en asterisk (*) måste du fylla i.

När du har läst och godkänt våra lånevillkor får du ett tillfälligt konto, så att du kan börja använda våra tjänster direkt. Du kan till exempel reservera böcker och låna e-böcker. Du loggar in med ditt personnummer och din pinkod.
 

Ditt tillfälliga lånekonto gäller i 5 dagar. För att kunna fortsätta använda ditt konto efter de 5 dagarna måste du komma till något av biblioteken och visa upp din legitimation för personalen i disken.

 

Fyll i formuläret för att registrera dig som låntagare

Ange 1-5 förnamn separerade med mellanslag
*
*
(ÅÅMMDD-XXXX)
*
(Inneboende)
*
*
*
*
*
(Nummer utan landskod, tex. xxxx-xxxxxx, xxxx xxxxxx)
*
*
*

Lånevillkor

På biblioteken i Strängnäs kommun kan du gratis låna hem böcker i olika format, musik, tidskrifter, språkkurser och filmer. Det finns även möjlighet att på plats låna dator, läsapparat eller nyttja våra olika uppslagsverk och databaser. Som besökare förbinder du dig att följa gällande regler vid biblioteken.

 

Lånekort

Personer som är 6 år eller äldre kan skaffa ett gratis lånekort på kommunens bibliotek mot uppvisande av giltig legitimation eller LMA-kort. De som är 6-18 år gamla måste ha målsmans tillstånd.

Kortet är en värdehandling och dess innehavare är ansvarig för alla lån som görs med kortet, ersättning för borttappade titlar samt att spärra kortet om det skulle komma bort. Kontakta i så fall ditt närmaste bibliotek.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt för- och efternamn, telefonnummer samt e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera låneinformation.

Vi har fått dina uppgifter från dig. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte utföra våra tjänster. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi behöver dem för att handlägga ditt ärende. Dina uppgifter kan komma bevaras längre utifrån tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kultur- och fritidsnämnden i Strängnäs kommun.
Adress Nygatan 10, 645 80 Strängnäs.
Organisationsnummer 212000-0365.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-postadressen kulturnamnden@strangnas.se. Vi har ett gemensamt dataskyddsombud med flera kommuner som är placerad i Flen, henne når du via svitlana.jelisic@flen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Lånetid

Standardlånetid är 28 dagar. Snabblån och böcker det står andra låntagare i kö till har en lånetid på 14 dagar. Max antal lån är 50 stycken.
Filmer har en lånetid på 7 dagar. Max antal lån är 5 filmer.

Man kan göra två omlån per titel, såvida titeln inte är reserverad eller ett snabblån. Omlån kan göras antingen via bibliotekets hemsida under rubriken ”Mina sidor” eller genom att ringa eller besöka biblioteket.

 

Regler

Man måste vara över 16 år för att få låna filmer. Låntagare som är över 16 år betalar avgifter för fjärrlån och försenade återlämningar.

Max antal medier du kan stå i kö på samtidigt är 20.

Vid användning av bibliotekets datorer får du inte gå in på pornografiska sidor, rasistiska sidor eller sidor med olagligt material. Bryter du mot våra regler blir du avstängd från bibliotekets datorer i sex månader.

 

Avgifter

Försenat material: 1 kr/dag och exemplar. Max 200 kr.
När maxsumman är uppnådd, spärras kortet för utlån tills skulden har betalats.

Ingen övertidsavgift på barnböcker.

Ersättningskostnader för borttappat material:

 • Vuxenbok/ljudbok, 300 kr
 • Barnbok, 200 kr
 • Pocketbok, 100 kr
 • Tidskrift, 50 kr
 • DVD-film, 300 kr
 • CD, 150 kr

Övriga avgifter: 

 • Fjärrlån, 20 kr/beställning (litteratur på svenska eller engelska)
 • Nytt lånekort, 20 kr (ersättningskort)
 • Kopiering/utskrift:
  • Svarvit A4:   2 kr/sida. 
  • Färg A4:      5 kr/sida
  • Svartvit A3:  4 kr/sida
  • Färg A3:     10 kr/sida

 

Spärr av kort

Inga fler lån medges om inte försenade böcker återlämnas efter 2:a kravet eller om skuld till biblioteket är 200 kr eller mer. Besökare/låntagare som på annat sätt grovt missbrukat sin lånerätt eller överträtt ordningsreglerna kan stängas av.

 

Språk

Strängnäs bibliotek

Strängnäs bibliotek

Biblioteket i Mariefred, rådhuset

Mariefreds bibliotek

Åkers bibliotek och medborgarkontor

Åkers bibliotek

Stallarholmens bibliotek och medborgarkontor

Stallarholmens bibliotek